POD MÁJOVÝM NEBEM

Myšlenkou závodu je podpořit práci s dětmi a mládeží, a proto bude celý výtěžek z akce použit na rozšíření pracovního zaměření ACET ČR, protože prevence má smysl. Věříme, že zážitek z propojení atmosféry běžecké akce, zdravého životního stylu, sportovního myšlení a příležitosti multigeneračního setkání příznivců sportu udělá každému účastníkovi závodu i fanouškům radost.

134 dnů 12 hodin 50 minut 33 sekund

Proč závod „Pod Májovým nebem“?

Závod Pod Májovým nebem vnímáme jako běh pro budoucí generace, protože celý výtěžek z akce bude poskytnut na podporu ACET ČR, z.s. – preventivní program „Zvol si život“, aby bylo možné oslovit více mladých lidí, studentů ZŠ i SŠ a pomoct jim s orientací v rizikových situacích, které je v dnešním světě často provázejí a zároveň v čase dospívání pomoct s výběrem životních hodnot.

Po mnoha letech zkušeností víme, že aktivní sportovci mají v sobě pevně zakořeněnu vnitřní disciplínu, ohleduplnost, přátelství, péči o zdraví a další pozitivní životní hodnoty. Věříme, že přímým kontaktem aktivních sportovců s dnešní mládeží může dojít k velmi zajímavé příležitosti inspirace či přijetí zmíněných hodnot a životních ideálů, nebo alespoň ochutnání atmosféry sportovního klání a nadšení ze zdravého kolektivního zážitku.

Proč tedy běžecký závod Pod Májovým nebem? Protože prevence má smysl.

Preventivní program „Zvol si život“

Posláním programu „Zvol si život“, který je nabízen a realizován na ZŠ a SŠ, je ambice, aby mladý člověk nahlédl na rizikové chování jako neblahé a škodlivé. Zároveň je povzbuzen zvolit si pozitivní a kvalitnější životní hodnoty, posílen v dobrých rozhodnutích a chování se zdravěji. Program „Zvol si život“ je složen z tematických okruhů, která na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

Cíle programu „Zvol si život“

Hlavní cíl
 • Předcházet, omezit nebo zastavit rizikové chování
 • Minimalizace rizik spojených s rizikovým chováním v těchto oblastech:
 • Interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie)
 • Závislostní chování (užívání všech návykových látek, netolismus, gambling)
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování (předčasný pohlavní život)
Dílčí cíle
 • Rozvoj vztahu k sobě samému i k druhým
 • Rozvoj osobnosti a pomoc při utváření žebříčku zdravých životních hodnot
 • Rozvoj postojů, dovedností a kompetencí (čelit sociálnímu tlaku, odmítat návykové látky apod.)

HARMONOGRAM PROGRAMU

Závod se koná 20.5.2018 v Chrudimi.

Prezence závodníků proběhne u stánku závodu od 11 hodin v prostoru Resselova náměstí. Oba závody startují a končí na Resselově náměstí.

Královská věnná míle - závod na 1,6km reprezentuje Chrudim jako královské věnné město, a proto je trasa vedena nejužším centrem a provede závodníky historickým srdcem Chrudimi. Běh je určen pro širokou veřejnost všech věkových i výkonnostních kategorií, aby mohl každý zájemce okusit atmosféru a doprovod fanoušků při svém osobním sportovním výkonu.

Pod májovým nebem - závod na 10km se běží pod záštitou ACET ČR, z.s.. Všichni startující na této trati obdrží sportovní čelenku značky Eleven s motivem závodu a dárky od našich sponzorů. Závodníci poběží dvě 5km kola širším centrem Chrudimi a na dokončení závodu je stanoven limit 90minut.

V průběhu odpoledne bude návštěvníkům k dispozici doprovodný program v podání sportovních, kulturních i kulinářských zážitků.

Harmonogram

 • 11:00 zahájení prezence a vyzvednutí startovních čísel
 • 13:30 start Královské věnné míle (1,6 km)
 • 14:15 vyhlášení vítězů Královské věnné míle
 • 15:00 start závodu Pod Májovým nebem (10 km)
 • 16:00 vyhlášení vítězů běhu Pod májovým nebem

Kategorie

Královská věnná míle: chlapci i dívky

 1.  do 10 let,
 2.  do 15 let,
 3.  do 18 let

Pod Májovým nebem: muži i ženy

 1.  mládež do 18 let
 2.  dospělí

Startovné

Myšlenkou závodu je podpořit práci s dětmi a mládeží, a proto bude celý výtěžek z akce použit na rozšíření pracovního zaměření ACET ČR, protože prevence má smysl.

Výše startovného je uvedena v minimální výši. Pokud se rozhodnete podpořit ACET ČR, z.s. vyšším příspěvkem, budeme Vám velice vděčni.

Startovné běhu Pod májovým nebem do 10.05.2018 - od 300,- Kč
Startovné běhu Pod májovým nebem od 10.5.2018 s platbou na místě - od 400,- Kč
Startovné Královské věnné míle – od 75,- Kč

Přihlásit se k závodu

Přihláška k závodu

CHCETE NÁS PODPOŘIT ?

Hledáme pertnery pro projekty „pod májvým nebem “ a preventivní program „Zvol si život“.

CHCETE NÁS PODPOŘIT ?

CHCI SE STÁT PARTNEREM

Hledáme partnery pro projekty „Pod májovým nebem “ a preventivní program „Zvol si život“.

Partneři

PARTNEŘI

ACET ČR o.s.

Kontaktní údaje

Kontakt

František Krampota
frantisek.krampota@gmail.com

Martin Hrstka
hrstka@pmn2017.cz


Jak nás můžete podpořit?

Vnímáte-li kontinuální práci s dětmi a mládeží jako životní poslání a chtěli byste podpořit naši činnost, ozvěte se nám na uvedených kontaktech a společně najdeme vhodnou formu pomoci.

Finanční podpora práce na školách v ČR
ACET ČR, z.s. - číslo účtu: 19-5069080267 / 0100

Účet závodu:
2001290811 / 2010

Najdete nás i na facebooku
PMN2017

Všem současným i budoucím dárcům a sponzorům děkujeme.